LOB en profielkeuze

Profielkeuze 

In elk schooljaar maak je keuzes, maar aan het einde van het tweede leerjaar kies je je profiel . Die keuze is heel belangrijk, omdat je daarmee al  een richting kiest voor wat je na je vmbo-diploma kunt gaan doen. Misschien weet je dat al, toch blijft het belangrijk om goed te kijken naar wat je leuk vindt en wat bij je past. Je mentor helpt je bij het maken van een profielkeuze. Dat doet hij of zij  door voorlichting te geven over de profielen en de keuzevakken en door loopbaangesprekken met jou te voeren. Ook betrekt de mentor jouw ouders hierbij. 

Decaan

Meneer Tooren is de decaan. Hij houdt zich bezig met Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Vind je het ondanks de begeleiding van je mentor moeilijk om een profiel te kiezen, dan kun je een afspraak maken met de decaan
Je kunt ook bij de decaan terecht als je wilt overstappen van vmbo-tl4 naar havo4 of als je gebruik wilt maken van het 'stapelen'.  Hiermee is het mogelijk om na je diploma Basis beroepsgerichte leerweg in het volgende schooljaar ook nog het diploma voor Kader beroepsgerichte leerweg te halen. Zo krijg je de mogelijkheid om op een hoger niveau naar het vervolgonderwijs door te stromen. Klik hier voor meer uitleg.

Contactgegevens