Vertrouwenspersonen

Als je klachten hebt over ongewenst gedrag op school en je hebt het gevoel dat je daarvoor niet terecht kunt bij je coach, docent of coördinator, zoek dan contact met één van de vertrouwenspersonen bij ons op school: mevrouw Beishuizen en meneer van Meel.

Meldpunt Huiselijk geweld

Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die zelf betrokken zijn bij mishandeling of huiselijk geweld of daarvan een vermoeden hebben bij iemand uit de omgeving is er het meldpunt Veilig thuis.


Contactgegevens