Afschaffing coronamaatregelen

De afgelopen periode hebben we met een protocol gewerkt met voorschriften en praktische adviezen voor het toepassen van de coronamaatregelen in de scholen. Omdat er vanaf 25 februari geen specifieke maatregelen voor het voortgezet onderwijs meer gelden, werken we niet meer met een protocol. De VO-raad heeft hiervoor in de plaats een beknopte richtlijn voor scholen opgesteld. Deze kunt u hier vinden.

Gewijzigd testbeleid

Daarnaast is het testbeleid vanaf 16 maart gewijzigd: het dringende advies aan leraren en leerlingen om twee keer per week preventief een zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Vooralsnog blijft het mogelijk om hiervoor zelftesten te ontvangen.

Het blijft belangrijk dat u uw zoon of dochter echt thuishoudt bij klachten. Dit hoeft door ons niet als verzuim voor de leerplicht te worden geregistreerd. Van belang is om bij ons te melden dat uw kind niet op school kan komen wegens coronaklachten. Wij zullen er dan alles aan doen, om het leerproces op afstand op gang te houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Contactgegevens

We zetten ons ervoor in om leerlingen en ouders/verzorgers regelmatig en zo goed mogelijk te informeren. Mentor-coaches en vakdocenten onderhouden het contact over directe onderwijszaken met uw zoon/dochter via Magister en Teams. Wij blijven de berichtgeving van de overheid volgen. Mocht daartoe aanleiding zijn dan kunt u van ons weer informatie per mail verwachten.

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met een van onderstaande personen:
- de heer Erik Zuidema, coördinator klas 1, 3 en 4: e.zuidema@hogeland.nl
- mevrouw Michelle Gerrits, coördinator klas 2: m.gerrits@hogeland.nl
- de heer Tjeerd Nanninga, conrector vmbo: t.nanninga@hogeland.nl

Contactgegevens