Onderwijs
met ruimte voor jou
Aanmelden voor onze school?
Hier kun je het aanmeldingsformulier invullen.

Doelgericht leren, zelf aan zet

Op Het Hogeland College in Warffum willen we dat jij precies weet wat je moet leren op school. Per les, maar ook per week. We werken daarom bij alle vakken, in de onder- en bovenbouw, met studiewijzers waarin per week de leerdoelen zijn beschreven. Zo is precies duidelijk wat jij aan het eind van elke week moet kennen en kunnen. Je huiswerk plan je dus zelf. We noemen dit op onze school Doelgericht leren. Bij doelgericht leren ben je Zelf aan Zet: jij krijgt steeds meer verantwoordelijkheid om de goede keuzes in je studie te maken. Deze manier van werken heeft alles te maken met onze ideeën over onderwijs en de kernwaarden die op onze school worden uitgedragen: keuzevrijheid, initiatief en verantwoordelijkheid. 

Maatwerk 

Het ene vak gaat je misschien gemakkelijker af dan het andere. Het ene kost je meer tijd dan het andere. Om tegemoet te komen aan de verschillen in tempo en manieren van leren van leerlingen hebben we vanaf februari 2019 een rooster met keuzemogelijkheden. Dit betekent dat je niet alleen de gewone klassikale lessen volgt, maar ook kunt kiezen voor maatwerk. Hiermee bedoelen we extra ondersteuning bij een vak of juist een verdieping ervan. Een extra vak of het volgen van een Big Junior Event (onderbouw) of Honours Course (bovenbouw). Hier ben je dus zelf aan zet. In bepaalde gevallen mag je ook zelfstandig aan het werk op één van onze studieplekken in de school.

Keuzeklassen en projecten in contexttijd

In leerjaar 1, 2 en 4 krijg je ook vakoverstijgend projectmatig onderwijs. Dan werk je aan vakoverstijgende vaardigheden, ook wel 21ste-eeuwse vaardigheden genoemd. Denk aan ICT-vaardigheden, samenwerken, probleem oplossen, kritisch denken en nog veel meer. Ook onderwerpen uit schoolvakken kunnen zo verder worden uitgediept. 
Omdat we in deze projecten laten zien hoe schoolse kennis van belang is in de ‘echte’ wereld, noemen wij dit onderwijs contextonderwijs. We plaatsen leerstof in een betekenisvol kader en laten de samenhang tussen verschillende vakken zien. Deze contexttijd vind je in je rooster terug als een blok van drie lessen (in totaal ruim twee uur).
In de eerste klas krijg je in het eerste half jaar in de contexttijd projecten op de gebieden Gezondheid, Cultuur, Techniek en Ondernemen. Na dit half jaar mag je kiezen in welke van onze keuzeklassen je meer wilt leren. 
In de bovenbouw maak je contextopdrachten die passen bij je profiel. 

Hulp bij leren en leren kiezen

Tot slot krijg je een mentor-coach (onderbouw) of studiecoach (bovenbouw) die je helpt bij het maken van de juiste keuzes. In de onderbouw is dat één mentor-coach per klas. In de bovenbouw worden coachgroepen van tussen de 10 en 20 leerlingen gevormd.

Contactgegevens