Leerlingenondersteuning

Mentor-coach 

In de eerste drie leerjaren heeft elke klas een mentor-coach. De mentor-coach speelt een belangrijke rol in het leerproces van onze leerlingen. Hij of zij houdt het welzijn van de leerling goed in de gaten en daarnaast begeleidt hij of zij de leerling bij de reflectie op het eigen leren, de beoordeling welke leermethode het beste past en bij het maken keuzes voor de maatwerkuren. Voor ouders is de mentor-coach het eerste aanspreekpunt van de school. Tot slot is de mentor-coach betrokken bij de organisatie van activiteiten van de klas. 

Studiecoach

Vanaf leerjaar 4 kiest in principe elke leerling een studiecoach. Vanaf dat moment is er geen sprake meer van een vaste klassensamenstelling, omdat leerlingen een keuze hebben gemaakt voor een profiel.
De studiecoach is er voor de individuele begeleiding van leerlingen bij de reflectie op eigen leren en het maken van keuzes in maatwerk. De studiecoach stimuleert daarbij de leerling tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het leren en motiveert de leerling tot het nemen van initiatief. In de bovenbouw is de studiecoach voor ouders het eerste aanspreekpunt van de school.

De ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator ondersteunt en adviseert mentor-coaches en docenten bij de begeleiding van leerlingen bij wie sprake is van specifieke leer- en/of gedragsproblemen. Als de mentor-coach en de ondersteuningscoördinator van mening zijn dat extra zorg- en/of leerondersteuning nodig is, dan wordt dit besproken in het ondersteuningsteam (dit zijn de ondersteuningscoördinatoren). In het overleg wordt besproken welke extra hulp kan worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn: individuele begeleiding, dyslexietesten en Kurzweil (een digitaal hulpmiddel bij dyslexie), remedial teaching en sociale vaardigheidstraining. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met de ouders van de leerling.

De ondersteuningscoördinator heeft onder andere contacten met Centrum Jeugd en Gezin (CJG Noord-Groningen), met de jeugdarts die verbonden is aan Het Hogeland College en met Zorg voor Jeugd Groningen. 

Contactgegevens