Mentor

Elke klas heeft een mentor. Bij de mentor kun je terecht voor vragen en dingen waar je tegenaan loopt. In de mentoruren of studielessen praat de mentor met de klas of met jou alleen over hoe het gaat op school. Dat kan gaan over schoolresultaten, keuzemomenten, maar bijvoorbeeld ook over de omgang met elkaar. Ook zorgt de mentor voor praktische zaken als het doorgeven van roosterwijzigingen en belangrijke berichten.
Voor je ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt van de school.

Vertrouwenspersonen

Als je klachten hebt over ongewenst gedrag op school en je hebt het gevoel dat je daarvoor niet terecht kunt bij je mentor, docent of coördinator, zoek dan contact met één van de vertrouwenspersonen bij ons op school. Dat zijn meneer Brekhof  en mevrouw Dijkhuis

Meldpunt Huiselijk geweld

Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die zelf betrokken zijn bij mishandeling of huiselijk geweld of daarvan een vermoeden hebben bij iemand uit de omgeving is er het meldpunt Veilig thuis.

Contactgegevens